Wolontariusz na miarę XXI wieku

W piątkowe popołudnie czterdziestu młodych ludzi z województwa dolnośląskiego i lubuskiego otrzymało certyfikaty poświadczające ukończenie szkolenia w ramach projektu „PotencjoMETR czyli program podnoszenia jakości i skuteczności wolontariatu”, który realizowany jest przez Europejskie Centrum Rozwoju Lokalnego. Jest to projekt dofinansowany ze środków Funduszy dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Wśród przyszłych wolontariuszy znaczną część stanowią mieszkańcy powiatu głogowskiego.
Przed wręczeniem certyfikatów uczestnicy projektu spotkali się ze Zbigniewem Wierzchowskim, który przedstawił swoją dotychczasową działalność wolontariacką. Wykład i filmy zaprezentowane podczas spotkania wywołały wielkie poruszenie wśród młodzieży i skłoniły ich do rozważań jakie wartości są w życiu najważniejsze. W lipcu uczestnicy projektu będą uczestniczyć w wyjeździe szkoleniowym, podczas którego będą kontynuować zdobywanie wiedzy z zakresu praw człowieka i działalności wolontariackiej. Na wyjeździe odbędą swoje pierwsze praktyki woluntarystyczne. Uczestnicy warsztatów będą rozwijać nie tylko swoje kompetencje woluntarystyczne ukierunkowane na pomoc potrzebującym, ale będą również rozwijać swoje umiejętności językowe, wykorzystując praktyczną znajomość języka angielskiego świadcząc prace podczas Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego w Słowacji, która jest partnerem projektu. Od września uczestnicy projektu rozpoczną społeczną pomoc w wybranych przez siebie placówkach.
Realizatorzy projektu wierzą, iż udział w projekcie pozwali sprecyzować młodym ludziom zainteresowania, znaleźć pomysł na zawód, studia, a czasem po prostu dorosnąć.