„PotencjoMetr, czyli program podnoszenia jakości i skuteczności wolontariatu”

Ruszył projekt „PotencjoMetr, czyli program podnoszenia jakości i skuteczności wolontariatu” współfinansowany ze środków Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, którego wnioskodawcą jest Europejskie Centrum Rozwoju Lokalnego z Nowego Miasteczka.
21 lutego odbyło się pierwsze spotkanie, na którym nie zabrakło młodych ludzi i ich rodziców. Celem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej młodzieży w wieku 13-19 lat z województwa dolnośląskiego i lubuskiego.

Uczestnicy zebrania otrzymali pakiet informacji i działań zaplanowanych do realizacji w projekcie. Podczas spotkania Marta Moskwa – koordynator projektu, przedstawiła zasady udziału w projekcie, rezultaty, które przyniesie projekt w postaci pracy społecznej uczniów w różnych ośrodkach, przy organizacji imprez kulturalnych i pomocy poszkodowanym. Szczegółowych informacji dotyczących szkoleń, w których 40 osobowa grupa młodzieży będzie uczestniczyć udzieliła Małgorzata Zarubajko – Specjalista ds. szkoleń i animacji w projekcie. Zwrócono uwagę na europejski wymiar projektu, który umożliwi uczniom naukę języka angielskiego, zdobycie kompetencji woluntarystycznych oraz liderskich poprzez realizację wspólnych działań z wolontariuszami zagranicznych sąsiadów.

Udział w projekcie jest  szansą  na  zdobywanie  nowych umiejętności, poznawanie ciekawych ludzi  i świata. Uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka i tworzy przestrzeń do fundamentalnego wyboru: więcej mieć czy bardziej być.

Młodzież potrzebuje wartościowej formy spędzania wolnego czasu, ma potrzebę robienia czegoś dobrego i ważnego, poczucia, że jest niezbędna innym ludziom. Dla młodego człowieka rozpoczynającego działalność społeczną przydatne jest zdobycie wiedzy nt. wolontariatu. Warsztaty i szkolenia, które są częścią projektu przybliżą im tą wiedzę, umożliwiają rozpoznanie własnych motywacji do pracy, poznanie obszarów pomocy, zadań, które mogą wykonywać jako wolontariusze. Ważne jest, by uczestnicy poznali zasady pracy i etykę działalności wolontariuszy – powiedziała Marta Moskwa, koordynator projektu.