Maraton pisania listów

8- 9 Grudnia 2012r. w Głogowie odbył się Maraton Pisania Listów w obronie praw człowieka, który zrealizowano w ramach projektu „PotencjoMETR – czyli program podnoszenia jakości i skuteczności wolontariatu” współfinansowanego ze środków Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W akcje włączyli się wolontariusze projektu, mieszkańcy powiatu głogowskiego i polkowickiego i dzięki nim udało się napisać 1355 listów, które mogą uratować ludzkie życie lub przywrócić nadzieję nawet na drugim końcu świata.
Podczas Maratonu uczestnicy również wysłuchali wykładów „Tożsamość Prawdy”, „Masz prawo marzyć, masz prawo wiedzieć” oraz „Nie jesteś sam”. Ważnym akcentem kończącym akcje było rozstrzygnięcie konkursu „Stop obojętności”. Liczymy, iż tegoroczna akcja jest dobrym wstępem do tradycji pisania Listów nie tylko w Głogowie ale i w naszym regionie.