Nasze działania

Dialog Współpracy Obywatelskiej

Dialog Współpracy Obywatelskiej
Projekt pn. „Dialog Współpracy Obywatelskiej”, realizowany w ramach Programu Akademia Liderów prowadzonej przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”. To była już VI edycja programu która realizowana była przez Fundację ”Porozumienie Wzgórz Dalkowskich. Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem głównym projektu była aktywizacja 20 liderów...

Przejdź do wpisu...

Centrum Aktywnych i Młodych Duchem +60

Centrum Aktywnych i Młodych Duchem +60
Projekt był realizowany od 01.04.2015 do 31.12.2015 przez Europejskie Centrum Rozwoju Lokalnego Partnerami wspierającymi były: Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, Gmina Szprotawa, Gmina Kożuchów, Gmina Niegosławice oraz Gmina Brzeźnica. Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020 Projekt adresowany...

Przejdź do wpisu...

PotencjoMETR czyli program podnoszenia jakości i skuteczności wolontariatu

PotencjoMETR czyli program podnoszenia jakości i skuteczności wolontariatu
Projekt pt. „PotencjoMETR czyli program podnoszenia jakości i skuteczności wolontariatu” wypromował włączanie się wolontariatu w działania w zakresie rozbudzania w młodzieży zainteresowania działalnością prospołeczną. Kolejnym celem projektu było przygotowanie wolontariuszy do bezpośredniej pracy z osobami potrzebującymi wsparcia. Projekt pośrednio przyczynił się do aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych. Projekt wpłynął na umacnianie...

Przejdź do wpisu...