Dialog Współpracy Obywatelskiej

Projekt pn. „Dialog Współpracy Obywatelskiej”, realizowany w ramach Programu Akademia Liderów prowadzonej przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”. To była już VI edycja programu która realizowana była przez Fundację ”Porozumienie Wzgórz Dalkowskich. Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem głównym projektu była aktywizacja 20 liderów z powiatów żagańskiego, nowosolskiego, głogowskiego i polkowickiego, którzy zdobyli wiedzę oraz kompetencje i rozpoczęli działalność obywatelską w środowiskach wiejskich i miejsko -wiejskich do 25 tys. mieszkańców w sposób partycypacyjny poprzez realizację inicjatyw lokalnych w obszarach życia publicznego, społecznego, gospodarczego i kulturowego. Projekt realizowany był w okresie od III.2016r. do XII.2016r.

W ramach projektu odbyły się 3 zjazdy szkoleniowe podczas których zrealizowane zostały 72h szkoleniowe. Uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu oddolnych inicjatyw obywatelskich, a mianowicie pozyskania środków z funduszy zewnętrznych, motywacji i komunikacji z także z założeń budżetu obywatelskiego oraz funduszu sołeckiego i konsultacji społecznych. Szkolenia wpłynęły na rozwój świadomości obywatelskiej i wzrost uczestnictwa w życiu publicznym. Rozwinęła się współpraca miedzy organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi oraz obywatelami. Uczestnicy szkoleń opracowali Programy Aktywności Lokalnej, które zrealizowali na terenach swoich gmin. Były to programy społeczne, których celem była przede wszystkim aktywizacja mieszkańców.