O nas

Statut

Statut
STATUT EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO §1. Postanowienia ogólne „Europejskie Centrum Rozwoju Lokalnego”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zmianami), oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną. Terenem działania...

Przejdź do wpisu...