Centrum Aktywnych i Młodych Duchem +60

Projekt był realizowany od 01.04.2015 do 31.12.2015 przez Europejskie Centrum Rozwoju Lokalnego

Partnerami wspierającymi były: Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, Gmina Szprotawa, Gmina Kożuchów, Gmina Niegosławice oraz Gmina Brzeźnica.

Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020

Projekt adresowany był do 80 osobowej grupy seniorów po 60 roku życia z terenu 4 gmin, do których należą: Kożuchów, Niegosławice, Brzeźnica i Szprotawa.

Celem głównym projektu było stworzenie warunków dla rozwoju edukacji nieformalnej oraz integracji wewnątrz i międzypokoleniowej, dla co najmniej 80 osobowej grupy osób starszych po 60 roku życia na terenie gmin wiejskich tj. Kożuchów, Niegosławice, Brzeźnica i Szprotawa w okresie od IV. do XII.2015r.

Celami szczegółowymi były:

  • Utworzenie CENTRÓW AKTYWNOŚCI SENIORALNEJ na terenie Gmin Kożuchów, Niegosławice, Szprotawa i Brzeźnica, w których nastąpi rozwijanie form dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego.
  • Zwiększenie świadomości i wzrost aktywności społecznej osób starszych poprzez stworzenie dostępu do oferty edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem: profilaktyki zdrowotnej, promocji różnych form wolontariatu 60+, zdrowego i aktywnego stylu życia jak również integracji,

Działania zrealizowane w ramach projektu:

BLOK I. EDUKACJA Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA – ZAJĘCIA MOTYWACYJNE.
Były to spotkania doradcze mające na celu przedstawienie seniorom szeregu możliwości bycia aktywnym w różnych dziedzinach życia i dostarczenie gotowych narzędzi poszukiwania informacji o ofercie kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej, sportowej i rekreacyjnej oraz oferty wolontariatu 60+.

II. BLOK SZKOLENIOWY: AKTYWNA PROFILAKTYKA ZDROWOTNA DLA SENIORÓW.
Celem warsztatów była aktywizacja ruchowa osób po 60 roku życia. Średnio zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu.
W ramach projektu w każdym Centrum zostały przeprowadzone takie bloki jak: gimnastyka grupowa na sali (pilates, zdrowe plecy, ćwiczenia oddechowe)
Nordic walking
Spotkanie z fizjoterapeutą
dietetyka

III. BLOK SZKOLENIOWY: WARSZTATY POPRAWIAJĄCE ZDOLNOŚCI MANUALNE SENIORÓW.
W każdym Centrum zostało przeprowadzonych średnio 5 warsztatów po 2 godziny.
W trakcie warsztatów uczestnicy poznali wybrane techniki artystyczne i rękodzielnicze. Wykonywali przedmioty codziennego użytku, w tym min.: ozdoby do domu, ikony, ceramikę, biżuterię, przedmioty i upominki na każdą okazję – kartki okazjonalne, albumy, bombki, quilling. Poznają wiele technik artystycznych. Nauczyli się malarstwa, rysunku a także dekorowania wnętrz czy renowacji przedmiotów. Dzięki umiejętnościom, jakie zdobyli seniorzy, wydarzenia kulturalne organizowane w gminie i w Centrach w trakcie projektu i po jego zakończeniu, zyskali znaczną liczbę wolontariuszy, którzy dekorują wnętrza itd.

IV. WYJAZD STUDYJNY – NAUKA PRZEZ DOŚWIADCZENIE

W ramach projektu został zorganizowany wyjazd studyjny dla seniorów. Celem wyjazdu było zapoznanie się z doświadczeniami w zakresie działalności na rzecz seniorów, w tym Centrum Aktywności Seniora działających na terenie sąsiedniego województwa dolnośląskiego.

W ramach projektu odbył się 1 wyjazd do teatru.